Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Informacje ogólne - Straż Miejska - Urząd - Urząd Gminy Rymanów.

 

Pobierz PDF

Informacje ogólne

 

POLICJA I STRAŻ MIEJSKA W RYMANOWIE

PRZYPOMINAJĄ:

  • Właściciel psa ma obowiązek zapewnienia należytego nadzoru nad zwierzęciem, a w szczególności zapewnienie takich warunków bytowych, które nie będą niosły zagrożenia i uciążliwości dla innych ludzi. Stwierdzone do tej pory nieprawidłowości, takie jak: wypuszczanie psa bez żadnego nadzoru, spacer z psem wolno biegającym lub bez kagańca, brak corocznych szczepień przeciw wściekliźnie oraz niedopełnienie obowiązku zarejestrowania psa w Urzędzie Gminy, z reguły kończyły się pouczeniem wobec właściciela. Jednak w przypadku stwierdzenia kolejnych takich nieprawidłowości, właściciele psów będą pociągani do odpowiedzialności. Przypominamy, że w myśl art. 77 Kodeksu Wykroczeń za dopuszczenie się powyższych wykroczeń grozi kara grzywny do 250 zł.Właściciel psa ma obowiązek zapewnienia należytego nadzoru nad zwierzęciem, a w szczególności zapewnienie takich warunków bytowych, które nie będą niosły zagrożenia i uciążliwości dla innych ludzi. Stwierdzone do tej pory nieprawidłowości, takie jak: wypuszczanie psa bez żadnego nadzoru, spacer z psem wolno biegającym lub bez kagańca, brak corocznych szczepień przeciw wściekliźnie oraz niedopełnienie obowiązku zarejestrowania psa w Urzędzie Gminy, z reguły kończyły się pouczeniem wobec właściciela. Jednak w przypadku stwierdzenia kolejnych takich nieprawidłowości, właściciele psów będą pociągani do odpowiedzialności. Przypominamy, że w myśl art. 77 Kodeksu Wykroczeń za dopuszczenie się powyższych wykroczeń grozi kara grzywny do 250 zł.
  • W związku ze stwierdzeniem licznych przypadków braku tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości lub ich nieczytelności przypominamy, że właściciel, administrator, użytkownik i dozorca nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w odpowiednim miejscu i utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.

POLICJA I STRAŻ MIEJSKA W RYMANOWIE PRZYPOMINAJĄ: 

W związku z zainstalowaniem na terenie miasta Rymanowa nowych, dodatkowych tablic ogłoszeniowych oraz tablic na klepsydry przypomina się o obowiązku zamieszczania ogłoszeń, plakatów, afiszy, apeli, ulotek, napisów, rysunków i klepsydr w miejscach do tego przeznaczonych. Zamieszczanie ogłoszeń na drzewach, słupach czy przystankach powoduje powstanie konfliktu prawnego w trybie art. 63a. § 1 Kodeksu Wykroczeń. Ogłoszenia wszelkiego rodzaju zamieszczane w miejscach niedozwolonych psują estetykę miejsca, a te zamieszczane na drzewach ujemnie wpływają na ich kondycję.  


NIELEGALNE WYSYPISKA 

Artykuł 145 Kodeksu Wykroczeń mówi, iż "kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny albo karze nagany".

Artykuł ten dotyczy zarówno osób wyrzucających, przykładowo, papierki po cukierkach bezpośrednio na ulicę, jak i osób, które na przykład prowadząc działalność gospodarczą, nie zawarły umów na wywóz nieczystości z Zakładem Gospodarki Komunalnej i nie wywożąc ich również na wysypisko śmieci – wywożą je i wysypują za miastem, do przydrożnych rowów lub w lasach, przez co powstają nielegalne wysypiska śmieci.


ZNIEWAŻENIE FUNKCJONARIUSZA NA SŁUŻBIE 

Niezbyt często, ale zdarza się, że podczas podejmowania przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej interwencji, funkcjonariusze ci obrażani są w sposób wulgarny przez osobę, wobec której interwencja jest podejmowana. Zdarza się również, że taka osoba (lub osoby) odgrażają się Strażnikom.

O ile nie ma to większego wpływu na tok przeprowadzania interwencji, o tyle warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, jest kwalifikowane nie jako wykroczenie, ale już jako przestępstwo, określone w artykule 226 § 1 Kodeksu Karnego. Tak więc osoba, która jest wulgarna albo odgraża się Strażnikowi Miejskiemu, popełnia przestępstwo i musi zdawać sobie sprawę z tego, że poniesie za to konsekwencje. Jeśli taki fakt zaistnieje, każdorazowo o popełnieniu przestępstwa z w/w artykułu informowana zostanie Prokuratura, która następnie wszczyna odpowiednie postępowanie zmierzające do ukarania obwinionej osoby, bądź osób.


OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI CHODNIKÓW 

Straż Miejska w Rymanowie przypomina o tym, że obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu, lodu w zimie a innych nieczystości przez cały rok - należy do właściciela nieruchomości przylegającej bezpośrednio do chodnika.

Jako właściciela rozumie się w tym przypadku również współwłaściciela, dzierżawcę, użytkownika lub każdą inną osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie. Właściciel może zatrudnić w tym celu pracownika (dozorcę), który ponosi odpowiedzialność za sumienne wykonywanie powyższego obowiązku. Obowiązek ten nie dotyczy chodnika wykorzystywanego do płatnego postoju pojazdów, wówczas obowiązek utrzymania jego czystości spoczywa na osobie lub firmie czerpiącej zysk z parkowania.

Za nie wywiązywanie się z powyższego obowiązku grozi mandat karny w wysokości 100 zł zgodnie z taryfikatorem mandatów.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


CO WOLNO STRAŻNIKOWI MIEJSKIEMU W RAMACH KONTROLI NIERUCHOMOŚCI 

Przeprowadzając kontrolę pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska funkcjonariusz ma prawo wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren każdej nieruchomości. Ma prawo przeprowadzić tam niezbędne czynności kontrolne oraz  żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Podstawą do wykonywania  czynności, z których strażnik winien sporządzić protokół  jest upoważnienie wydane na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Uniemożliwienie lub utrudnianie czynności kontrolnych jest przestępstwem z art. 225 Kodeksu Karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.
Przykład: Strażnik stwierdziwszy, że z komina nieruchomości wydobywa się dym, którego zapach i barwa wskazuje na to, że spalane są odpady lub inne materiały wydzielające podczas spalania szkodliwe dla zdrowia gazy - ma prawo wejść na teren tej nieruchomości skontrolować co jest spalane i ukarać winnego.

Niech ten przykład będzie ostrzeżeniem dla tych, którzy w ten lub inny sposób pozbywają się odpadów  zanieczyszczając środowisko. 


 INFORMACJE OGÓLNE

Straż Miejska w Rymanowie jest umundurowaną formacją utworzoną Uchwałą Nr XI/85/07 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 15 października 2007 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Rymanowie.

Obszarem działania Straży Miejskiej jest obszar administracyjny gminy Rymanów.

Straż Miejska jest komórką organizacyjną Urzędu Gminy w Rymanowie.

Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz Gminy Rymanów, a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

 

Struktura organizacyjna straży:

  • Komendant Straży Miejskiej,
  • funkcjonariusze Straży Miejskiej zwani Strażnikami

Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

Ustawa o strażach gminnych - więcej

 


Grzegorz Sołtysik
Zamknij pasek info24 Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
  • Budujemy Sportową Polskę
  • CEIDG
  • MIKROPORADY
  • PGNiG
  • Policja
Dane kontaktowe

Gmina Rymanów
Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów
tel. 13 435 50 06, fax. 13 435 57 65
e-mail: gmina@rymanow.pl

NIP: 684-23-77-352, REGON: 370440590

Rachunek bankowy: Bank PKO BP SA

Nr konta: 64 1020 4391 0000 6902 0156 6850

Godziny pracy

poniedziałek

700 do 1600

wtorek, środa, czwartek, piątek

700 do 1500

Licznik odwiedzin
Licznik odwiedzin:
6494052
Dzisiaj:
39
Gości on-line:
1
Twoje IP:
54.80.198.222
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij